Flexy Specialställningar

Flexy kan även tillgodose byggindustrins specifika behov när det gäller skräddarsydda specialställningar. Vi har idag kunder ex inom bygg, fordon och kärnbränslehantering.

Ett ex är ställningen nedan som utgår ifrån en "vanlig" hantverkarställning men är bredare och vi har även iom detta kunnat addera en trapp.Ett annat exempel är en specialställning som egentligen består av två st rullställningar som är ihopkopplade med en genomgångsram för att kunna tillträda plattformarna. Se nedanDet finns även behov inom andra industrier, här nedan är en specialställning för in- och urlastning av containrar.