Byggråd

Flexy fokuserar ständigt på att underlätta för dig som användare och vi fokuserar på säkerhet för arbete på höjd. Du kan alltid vända dig till Flexy för rådgivning när det gäller aluminiumställningar. Här nedan följer lite råd om vad som är bra att tänka på innan användning av en rullställning.

Tänk på detta vid montering och användning av rullställningar!

• Det är viktigt att följa monteringsanvisningen. Om du hyr rullställningen, se till att du också får med monteringsanvisningen!

• Förankra ställningen om den är hög. Ibland används även stabiliserande vikter på ställningens nederdel. En grov tumregel är att minsta basbredden behöver vara minst en tredjedel av höjden till högsta ställningsplanet. För noggrannare besked om bygghöjder och stabilitet se monteringsanvisningen eller typkontrollintyget.

• Se till att alla hjulen är låsta när någon arbetar på eller från ställningen eller att ställningen är fixerad på annat sätt. Det är förbjudet att arbeta på ställning som kan komma i rullning. Allvarliga olyckor har hänt på grund av att ställningen rullat iväg under arbetet.

• Hjulen ska sitta fast, så att de inte kan lossna om ställningen exempelvis rullas över ett hål.

• Se till att verktyg, material eller liknande inte kan falla ner och skada någon, när ställningen flyttas. Det är högst olämpligt att någon person är kvar på ställningen under förflyttningen.

• Det är mycket olämpligt att klättra på utsidan av gavelramarna. Risken är stor att ställningen stjälper om man klättrar på utsidan. Man bör alltså ta sig upp på insidan och det är viktigt att det finns mellanplattformar (varje 2 m) om ställningen är lite högre.

• Se till att tvålediga skyddsräcken och fotlist finns runt arbetsytan. De ska alltid finnas om höjden till marken är mer än två meter.

Läs mer information om byggställningar här.

FLEXY aluminiumställningar

Adressuppgifter & Kontakta Oss

Adressuppgifter

Flexy AB
Saltängsvägen 10
721 32 Västerås
 

Kontakta oss

Tel: 0224-149 50 
E-post: support@accessgruppen.se
Hemsida: www.flexy.se