Lagar & Regler

Alla våra produkter testas av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att bli typgodkända enligt gällande standard. Dessutom gör vi regelbundet egna tredjepartsövervakade tester för att försäkra oss om att alla våra produkter håller vad vi lovar.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen reglerar de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har, för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 tar i detalj upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön när det gäller rullställningar. Alla våra ställningsprodukter uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att ställningen är godkänd. Din säkerhet är a och o för 
oss och du ska känna dig trygg och säker vid användning av våra produkter.


Typkontrollerat

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har till uppgift att granska produkter och konstruktioner så att de uppfyller krav på säkerhet och god miljö. SP använder både svenska och internationella bestämmelser.

Flexys aluminiumställningar är typkontrollerade enligt AFS 1990:12 och godkända enligt Svensk Standard SSHD 1004, lastklass 3. Våra certifikat för ställningar har nummer 199101.

Samtliga Flexys ställningar testas av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut (SP) enligt deras testrutin som finns beskriven i SPCR064. 
För ställningar gäller SS-EN 1004.

Läs typkontrollintyg här.

Krav och föreskrifter från arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som reglerar yrkesverksam använding av t ex ställningar. Föreskrifterna innehåller också krav som Flexy som tillverkare måste ta hänsyn till vid dimensionering av ställningsprodukterna.

För ställningar gäller AFS 1990:12 samt ändringsföreskrifterna AFS 1994:14; AFS 1995:07; AFS 2003:05, AFS 2004:4 samt 2011:08.


Krav på dokumentation 

ADI 451 som upprättades 20060701 beskriver vilka krav på dokumentation vid ställningsbyggande som ska finnas upparbetade bla ska en riskbedömning göras, en plan för uppförandet skall upprättas samt uppgifter om ställningen ska finnas tillgängligt. 
ADI 451 kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets hemsida utan kostnad.

Externa länkar

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
AFS 1990:12


FLEXY aluminiumställningar

Adressuppgifter & Kontakta Oss

Adressuppgifter

Flexy AB
Saltängsvägen 10
721 32 Västerås
 

Kontakta oss

Tel: 0224-149 50 
E-post: support@accessgruppen.se
Hemsida: www.flexy.se